30% chủ sở hữu iPhone 4S đã thanh toán phí chấm dứt iPhone 4 sớm - Táo - 2019

Anonim

Theo một cuộc khảo sát do Consumer Intelligence Research Partners thực hiện, 30% chủ sở hữu iPhone 4S được nâng cấp từ iPhone 4. Kể từ khi iPhone 4 được phát hành trong tháng 6/2010, bất kỳ ai nâng cấp lên iPhone 4S khoảng 16 tháng sau sẽ chịu phí chấm dứt sớm do các nhà cung cấp dịch vụ không dây như Verizon và AT & T phát hành. Ví dụ: phí chấm dứt sớm trên điện thoại thông minh cho AT & T được đặt ở mức 325 đô la cho mỗi dòng trừ đi 10 đô la cho mỗi tháng dịch vụ. Bất cứ ai nâng cấp lên iPhone 4S mà trước đó đã mua một chiếc iPhone 4 lúc khởi động sẽ phải trả khoảng 175 đô la để có được bàn tay của họ trên mô hình mới. Khách hàng của Verizon có thể trả khoảng 270 đô la để nâng cấp kể từ khi phiên bản CDMA của iPhone 4 được phát hành trong tháng 2 năm 2011.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy hơn 40% mua iPhone 4S được thực hiện trực tuyến thông qua Apple, các trang web của nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc các cơ sở bán lẻ như Best Buy. Trong số những người mua hàng, một phần tư được thực hiện thông qua các cửa hàng Apple và trang web chính thức của Apple trong khi phần còn lại được thực hiện thông qua các kênh khác. Phiên bản 64GB của iPhone 4S chiếm khoảng 23% tổng doanh thu. Bảy mươi mốt phần trăm của tất cả các giao dịch mua iPhone 4S đã được nâng cấp từ các phiên bản trước của iPhone bao gồm iPhone 4, iPhone 3GS và iPhone 3G. Ngoài ra, 18% mua hàng mới là những người chuyển từ điện thoại thông minh khác.

Khoảng 37% người trả lời đã chuyển nhà cung cấp dịch vụ để mua iPhone 4S. Bốn mươi chín phần trăm số người được hỏi đã mua một chiếc điện thoại AT & T, 34 phần trăm đã mua một chiếc điện thoại Verizon và 17 phần trăm đã chọn phiên bản Sprint. Công ty nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng phụ nữ thích phiên bản màu trắng của iPhone 4S trên mô hình màu đen và việc mua một chiếc iPhone dẫn đến sự quan tâm đến các sản phẩm khác của Apple như Macbook, iPad và Apple TV.